Modern İlkyardım Harp Çantası

Mevcut bulunan verilerin ve bilim adamlarının yaptıkları çalışmalar ışığında, fazla yaralanmanın olduğu kafa ve göğüs bölgelerini koruyucu balistik miğfer ve yelekler silahlı kuvvetlerde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, mevcut koruyucu mekanizmaların etkisiz kaldığı yaralanmalardaki kayıp oranını aşağıya çekmek için gerekli olan temel ilkyardım işlemlerinden sonra, yaralının kanamasını en kısa zamanda durdurmak gerekmektedir. Bu nedenle tüm dünyada mevcut bulunan tanınan bazı ürünler aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

(Bkz: CELOX)

Değişen muharebe ortamlarına uyum gösterebilmek için, daha iyi Hemostatik Tıkaçlar (kanama durdurucular) geliştirmeye dönük biyomedikal araştırmalarda büyük artış olmuştur. İdeal bir hemostat: Etkin, kolay kullanımlı, güvenilir, anti bakteriyel, anti mikrobik, anti fungal, en yüksek lojistik imkâna sahip, dayanıklı, gece görüş sistemlerince özel harekâtlarda etiketleri okunabilir, kullanıldığında kesinlikle ısı yaratmayan, tekrar kanamaya izin vermeyen ve de yaralıya acı vermeyen bir yapıda olmalıdır. Etkin Hemostatik Tıkaç kullanımı, birçok çatışma yarasında (hayati tehlike içerse de içermese de) büyük fayda sağlar çünkü kanamayı daha etkili kontrol altına almak hayat kurtarmanın ilk adımıdır ve uygun bir Hemostatik Tıkaç ile yara bölgesinin enfeksiyonuyla mücadele edilebilmelidir.

Bu tür yeni biyoteknolojik hemostatik tıkaçların hammaddesi kitinden elde edilen kitosandır. Kitin, selülozdan sonra dünyada en fazla bulunan doğal polimer olup, yengeç, karides, ıstakoz gibi eklembacaklıların kabuklarında, bazı bakteri ve mantarların hücre duvarlarında bulunur. Biyopolimer olan kitinin poli-N-asetil-D-glukozamin deasetilasyonu ile elde edilen kitosanın getirdiği hemostatik özellikler tamamen vücut pıhtılaşma mekanizmasından bağımsız, biyolojik olarak vücut tarafından kabul görmesi, antibakteriyel oluşu, antifungal, antimikrobik, polielektrolik yapısı ve de ilaçların kontrollü vücuda salınımı gibi ek faydalar da sağlamaktadır. Aynı zamanda kitosan yara bakım anlamında iyileşmeye yardımcı olan bir biyopolyemerdir. Mevcut bilimsel araştırmalarda 4,4 mm’lik aort kanama modellerinde en az 2 saatlik bir tekrar kanama yapmayan pıhtı oluşturmuştur.

 1. Etki mekanizmaları ürünün imalatında kullanılan tekniğe bağlı kalarak (örneğin nano teknoloji üretimliler):
 2. Ozmotik akış filtrelemesi,
 3. Kationik bağlama özelliği ki bunun anlamı pozitif yüklü moleküler yapısıyla filtre edilen tüm kırmızı kan hücrelerinin negatif yüklü elektrik alanlarını manyetik katalizör olarak yapıştırması
 4. Trombositleri aktif hale getirmesi ve fibrin pıhtısını (beta chitosan) en hızlı şekilde yapması
 5. Arter, arterioller, kapiller, venüller ve ven kanamalarını hızlı bir şekilde durdurmaya yardımcı olması
 6. Pıhtılaşma faktörlerinin yokluğunda etkin pıhtılaşma,
 7. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda pıhtıyı hızlıca gerçekleştirmeye yardımcı olur,

Kullanım alanları:

 • Meskûn mahal ve kırsal arazide icra edilen her türlü GNH harekâtlarında,
 • Özel Kuvvet Unsurlarının yaptığı her türlü silahlı derin harekâtta (Özellikle taşıma ve kullanma kolaylıklarından dolayı –Burada kullanım anında acı vermemesinin önemini icra edilen harekâtın gizliliği açısından önemlidir- )
 • Muharebe, çatışma alanlarındaki Mayın ve patlayıcı madde imha ekiplerinde,
 • Atış Alanlarında sürveyan olarak görevlendirilen imha ekipleri için
 • Acil müdahale olanaklarının kısıtlı olduğu hudut karakollarında, merkeze uzak J. karakollarında ve müstakil görev yapan unsurlarda,
 • Her türlü kontrol noktasında,
 • Göreve çıkan tüm araçların İlk yardım çantalarında,
 • Sıhhiye birliklerinde,
 • İlk Müdahaleyi yapacak Kıt’a unsuru Sıhhiye personelinde,
 • Deniz seyrüseferlerindeki revirlerde,
 • Devriye ve Kontrol görevi yapan her türlü araçta,
 • Her türlü hava aracında kullanıcı ve teknik görev yapan personel için,
 • Arama Kurtarma Harekâtlarında,
 • Tüm arama kurtarma timlerinde.
 • Doğal Afet yardım görevlerinde.
 • İstihbarat timlerinde.

Kullanılacak Seviye:

 • Tek Er; Harp Paketlerinde, cepte, sırt çantasında taşınabilir. (Tek Er teçhizatına eklenebilir.)
 • Manga/Tim/Unsur başına belirlenen kadar –paket-
 • Sağlık birimlerinde, (İlkyardım Unsurlarında ve acil servislerde özellikle olmak üzere)
 • Paketler için ilave bir tedbir, özel bir muhafaza gerekmemektedir.
 • Kullanımda özel ya da ek bir eğitim gerektirmemektedir. (Her hangi bir personelin Tıbbi bilgiye gerek olmaksızın kullanabileceği bir üründür.)
 • Ürün nemli ve ıslak ortamlar dahil her türlü hava/atmosfer koşullarında kullanılır.
 • En az 3 yıl miadı olmalı ve orijinal paketi ile depolandığından Kıt’a Muharebe Yükü olarak belli miktarlarda depolanabilmeli
 • Zorlu saklama koşullarından etkilenmemeli sıcak, soğuk ve nemli ortamlarda saklanabilmeli
 • Paketlerin gece görüş teçhizatı ile okunabilir etiketleri olmalı
 • Şok, kesici alet ve künt darbelerle paketler yırtılmamalı

Hemostatik Tıkaçın Özellikleri:

 • Isı Üretmemeli
 • Kan sulandırıcı kullanan hastalarda kesin sonuç vermeli
 • Hipotermik yaralılarda da sonuç vermeli
 • Yerleştirme sorunu olmamalı
 • Hem atar ve toplar ana damar (arter/venöz) yaralanmalarda hızlıca pıhtılaşmalı ve tekrar kanamaya imkân vermemeli
 • Kullanım anında acı vermemeli
 • Yara bölgesinde ilave tahriş ve tahribat oluşturmamalı
 • Kullanım sonrası müdahale esnasında ilave tedbir gerektirmemeli
 • Travma bölgesine kullanıldıktan sonra kolay temizlenmeli
 • Tek kullanımlık dozlu paketi açıp travma bölgesine dökerek gazlı bezle tampon yapılması yeterlidir.
 • Ambalajı kolaylıkla açılmalı
 • Tek kişi tarafından başkasına ve kendine de rahat şekilde uygulayabilmeli
 • Yaradan kolaylıkla temizlenebilmeli
 • Yan etkisi olmamalı, biyo uyumlu olmalı ve alerjik reaksiyona sebep vermemeli
 • Travma bölgesinde anti mikrobik, anti bakteriyel ve anti fungal ortam yaratarak enfeksiyonu en aza indirmeli

Sonuç:

Savaş alanındaki kayıpların önemli bir miktarı tıbbi müdahaleye yetişemeden gerçekleşmektedir. Yaralanmalarda İlk Yardım, öncelikle Tek Erin kendi sorumluluğu, sonra Tk./Bl. K.’nın, yani Muharebe/çatışma sahasının bizzat içindeki insanların görevi ve insani sorumluluğundadır. Çatışmada ölenler grubunda, içten kanama (göğüs, karın boşluğu) olabildiği gibi ekstremitelerde (hemostat ve/veya turnike kullanımına elverişli) de olabilir. Teorik olarak, ekstremiteler kompresyon ile kontrol altına alınabilir fakat gerçek aslında biraz daha farklıdır. Bir atardamar/toplardamarda travma oluştuğunda, kanama o kadar hızlı ve yoğundur ki, çoğu zaman yardım ulaşamadan travma ölüm döngüsü olan hipovolemi, hipotermi ve metabolik asidozun etkisiyle yaralının öldüğü bilinmektedir.

Bu nedenle mevcut asimetrik muharebe koşullarında, modern ilkyardım harp çantasının da olmazsa olmaz bir unsuru olan, hemostatik tıkaç ve kullanımı ile varılan bilimsel sonuç: ‘Turnike kullanımının mümkün olamayacak yaralanma bölgelerinde, özellikle kasık, sırt, kalça ve koltuk altı bölgelerinde küçük ve orta boy atar ve toplardamarda kanamayı durdurduğu, büyük boy (kasık) atar ve toplardamarlarda kanamayı azaltması22 hayat kurtarmayı sağlar. Hemostatik Tıkaç gibi yeni biyoteknoloji ürünlerinin harp çantasında yer alması ülkemize içinde bulunduğu ortamda maddi ve manevi bir başarı kazandıracaktır. Tüm kayıpların kanamadan olmasının nedeniyle Harp Paketlerinin içinde olmazsa olmaz malzemeler:

 1. Hemostatik Tıkaç – EN HIZLI DURDURAN
 2. Tek elle 10 saniyede uygulanabilir modern muharebe turnikesi örneğin: NSN 6515015217976
 3. Tıbbi pamukla imal edilmiş, patlayıcı ve balistik giriş/çıkış için özel kompres yastıklı kafa, uzuv, karın, göğüs ve sırt yaralanmalarında %200 elastik acil travma bandajı örneğin: NATO Stok numarası 651031162452
 4. Açık göğüs travması için yapışkanlı sübaplı film örneğin: NSN 6510015490939
 5. Vakumlanmış gazlı bezler
 6. Travma müdahale referans şeması,
 7. Alüminyum ateller (parmak ve uzuv) örneğin: NSN 6515014941951 ve 6515015215730
 8. Kendi kendine yapışan bandaj, çengelli iğne, 1 metrelik ince ip
 9. Nefes yolunu açmak için aparatlar, IV setleri ve resütasyon sıvıları ve ilaçlar (ileri derece çantalar için)