Celox

Hafif, orta, şiddetli ve ağır kanamaları kontrol altına almak için, açık kanama bölgelerinde kanamayı durdurma amacıyla üretilmiş, bir denizsel polimer hemostatik granüler tozdur.

Celox Granül

Celox Rapid

Celox Gauze 

Celox-A
6 Gr Granüllü Aplikatör

Celox Vasküler

Kabuklu deniz hayvanlarının kabuklarının ve iskeletlerinin moleküler yapısının nano teknoloji ile hidrofilik, katyonik, polimerize edilmiş poli glukosomine granülleri haline getirilmesinden oluşmaktadır. Kitosan lineer polisakarit (poly-n-glicosomine) olarak sınıflandırılmıştır. Güçlü iyonik özellikleri bulunmaktadır. %100 biyolojik uyumlu, güvenli, yakmayan potansiyel olarak anti bakteriyel (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophilla, Pseudomonas aerunginosa ve Proteus mirabilis), anti fungal ve anti mikrobik özelliklerini taşır.

Celox’ta sunulduğu şekliyle sterilize edilmiş kitosan, küçük miktarlarda parçalanıp vücut tarafından emilebilen bir tozdur. Celox granürleri moleküler yapısında anti alerjik özellik anlamında da önemli bir konumda olup protein, lipit ve mineral içermez. Celox, kan sulandırıcı kullanan hastalarda da hemostaz amaçlı kullanır.

Aseptik teknik her zaman uygulanmalıdır. Bol miktarda Celox kanama bölgesine uygulanmalı (paketin üzerindeki kullanım kılavuzuna bakınız) ve hemostaz elde edilene dek kompresyon yapılmalıdır. Hemostaz sağlandıktan sonra, Celox irigasyon ve/veya aspirasyon yöntemleri ile bölgeden çıkarılmalıdır. Açılmış ambalajlar kullanılmamalıdır.

  • Paketi açıp travma bölgesine dökerek gazlı bezle tampon yapılması yeterlidir.
  • Ambalajı kolaylıkla açılır.
  • Kişi kendine rahat şekilde uygulayabilir.
  • Yaradan kolaylıkla temizlenebilir.
  • CELOX kanamalı bölgeye dökülür.
  • Steril gazlı bezle bölgeye yapılacak kompres ile koagülasyon sağlanır.
  • Jelleşmiş pıhtı serum fizyolojik ile rahatlıkla çıkartırılır.

Celox tanecikleri, yüzeyde jel şeklinde bir matriks oluşturmak amacı ile kanın içindeki organelleri (trombositler, eritrositler ve kan proteinleri) yoğunlaştırarak doğal hemostazı sağlayan hidrolik moleküler yapıya sahiptirler. Yoğunlaşmış jel formuyla oluşan matriks, daha fazla kan kaybını engelleyici bir bariyer oluşturur ve anti koagülant (heparin sodyum, warferin sodyum, coumadin, aspirin vs) varlığında bile hemostazı sağlar. Celox, sahip olduğu katyonik moleküler yapısı özelliği ile eksi yüklü eritrosit hücreleri ile çapraz bağ kurar. Celox’ un hidrofilik özelliği sebebiyle oluşan pıhtılaşma faktörlerinin yoğunluğu, çapraz bağlı kırmızı kan hücrelerin ve aktive olmuş trombositlerin konsantrasyonu koagülasyonu güçlü kılar. Hemostaz sağlandıktan sonra, steril su veya serum fizyolojik kullanılarak Celox’ un yaradan temizlenmesi tavsiye edilir.

Celox, hassas cerrahi tekniklerin, uygun bağ uygulamalarının veya konvansiyonel hemostaz tekniklerinin yerine geçme amaçlı değildir.

Destek

Ürünlerle ilgili daha fazla detay ve fiyat bilgisi için lütfen bize ulaşın.